Korte samenvatting van het businessplan

Waar streven wij naar?

We willen een bruisend wijkcentrum realiseren dat zorgt voor verbinding tussen de mensen in de wijken en dat tegemoet komt aan de wensen van jong en oud.

Waarom het wijkcentrum?

In Bakermat en Diaconessenkerk worden al jarenlang activiteiten van maatschappelijk belang georganiseerd. Door het hele pand te verwerven Download de enquête kunnen de activiteiten weer worden opgepakt en uitgebreid. Er zijn verschillende bewonersbijeenkomsten gehouden waarin de wijkbewoners hun wensen voor toekomstige activiteiten hebben aangegeven. Lees “Korte samenvatting van het businessplan” verder

Wilt u met ons meedenken?

De Bakermat moet een wijkcentrum zijn waar alle wijkbewoners gebruik van kunnen maken voor allerlei activiteiten, en om elkaar te ontmoeten. De activiteiten zullen worden bepaald door de wijk en wij willen alle ruimte geven voor wijkinitiatieven.

Wegens de situatie rond corona kunnen wij geen brede informatie- en inspraakavond organiseren, en daarom hebben wij er voor gekozen om een kleine groep mensen vanuit de wijk(vereniging)en  en enkele deskundigen van daarbuiten uit te nodigen op 13 oktober. Lees “Wilt u met ons meedenken?” verder

Diaconessenkerk wordt wijkcentrum Bakermat

Gemeente koopt en verhuurt het gebouw 

De Diaconessenkerk aan de Van Nispenstraat in de wijk Hoogkamp in Arnhem krijgt een nieuwe functie: het wordt een wijkcentrum voor de bewoners van Burgemeesterskwartier, Gulden Bodem, Hoogkamp en Sterrenberg. Het wijkcentrum is bedoeld als ontmoetingsplaats waar allerlei activiteiten voor en door bewoners worden georganiseerd. Het initiatief voor het wijkcentrum komt van bewoners uit de wijk. Zij hebben gezamenlijk een bedrijfsplan gemaakt en de Stichting Wijkcentrum Bakermat opgericht. De gemeente heeft de kerk gekocht van de Protestantse gemeente Arnhem Noord, die het gebouw niet langer voor diensten gebruikt. Het koopcontract werd deze week getekend in aanwezigheid van wethouder Roeland van der Zee (vastgoed) en wethouder Martien Louwers (wijken). Per 1 november verhuurt de gemeente het gebouw aan de Stichting Wijkcentrum Bakermat.

Meer info

Statusupdate aankoop Diaconessenkerk

Beste wijkbewoner,

zoals bekend wordt gewerkt aan het plan om in de Diaconessenkerk een wijkcentrum te verwezenlijken. Wij hadden verwacht (en gehoopt)  u over het resultaat al eerder te kunnen informeren.

Dit is tot nu toe niet gebeurd omdat over de koop van de kerk nog geen overeenstemming is bereikt. Dit  hangt mede samen met  bouwkundige onderzoeken, die nog niet zijn afgerond.

De plannen blijven echter onverminderd bestaan en we hopen van harte u na de zomervakantie positief nieuws te kunnen brengen.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van Stichting Wijkcentrum Bakermat,

Roelie van Rossem-Broos, secretaris.