Statusupdate aankoop Diaconessenkerk

Beste wijkbewoner,

zoals bekend wordt gewerkt aan het plan om in de Diaconessenkerk een wijkcentrum te verwezenlijken. Wij hadden verwacht (en gehoopt)  u over het resultaat al eerder te kunnen informeren.

Dit is tot nu toe niet gebeurd omdat over de koop van de kerk nog geen overeenstemming is bereikt. Dit  hangt mede samen met  bouwkundige onderzoeken, die nog niet zijn afgerond.

De plannen blijven echter onverminderd bestaan en we hopen van harte u na de zomervakantie positief nieuws te kunnen brengen.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van Stichting Wijkcentrum Bakermat,

Roelie van Rossem-Broos, secretaris.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *