Bericht over de Themaochtenden in de Bakermat

Zoals U ongetwijfeld begrijpt,  gaan de Themaochtenden  van 14 april en 12 mei  vanwege het Corona virus niet door.  De presentatie van Rudolf Jekel  op 12 mei was gepland  tijdens de feestelijkheden wegens het 40-jarig bestaan van de vereniging Burgemeesterswijk. Deze zijn met de presentatie van Rudolf Jekel verplaatst naar een later tijdstip.  Of  de Themaochtend op 9 juni doorgaat hangt uiteraard af van de ontwikkelingen rond het Coronavirus.

We houden U op de hoogte over de nadere invulling van de Themaochtenden  in 2020

Wijkontmoetingscentrum de Bakermat krijgt vastere vorm

Op maandag 28 oktober 2019 is er een bijeenkomst geweest met leden van de projectgroep de Bakermat en aspirant bestuursleden voor een op te richten stichting. De verschillende werkgroepen: sociale behoefte, activiteiten, organisatie & rechtsvorm, gebouw & verbouwen, businesscase & financiën en communicatie, hebben allen verteld over het vele werk dat zij het afgelopen jaar hebben verzet en wat er de komende tijd nog op stapel staat. Lees “Wijkontmoetingscentrum de Bakermat krijgt vastere vorm” verder